شناسایی عوامل تخریب در مراتع و تعیین سهم هریک از آنها در تخریب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of degradation factors in rangelands and determination of their contribution to degradation

نویسنده [English]

  • Mir Taher Ghaemi
Academic Member, West Azarbyjan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Urmia, Iran