بررسی تغییرات شاخص های کیفی در دو مرحله فنولوژی گونه های مرتعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of changes in qualitative indices in two stages of rangeland species phenology

نویسنده [English]

  • Reza Erfanzadeh
Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modarres University, Noor, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative indices
  • forage quality
  • Trifolium paratense
  • coronilla varia