تیپ های گیاهی منطقه فرخی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vegetarian Types of Farrokhi Area

نویسندگان [English]

  • Mehdi Eftekhari
  • Mohammad Taghi Feizi
Research Expert, Isfahan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • vegetation types
  • topographic maps
  • Ecological zones