تعیین روش مناسب استخراج هیدرات های کربن محلول و اهمیت آنها در نباتات مرتعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of proper method of extraction of dissolved carbon hydrates and their importance in rangeland plants

نویسنده [English]

  • Hosein Gharedaghi
Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pasture
  • Soluble carbohydrates
  • Soluble sugars