معرفی و نحوه مدیریت گیاهان سمی در جهت جلوگیری از مسمومیت دامها در منطقه ییلاقی شرق مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Management of Toxic Plants to Prevent Animal Poisoning in East Mazandaran

نویسنده [English]

  • Mohammad Akbarzadeh
Research Instructor, Mazandaran Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Sari, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxic herbs
  • poisoning
  • Alkaloids
  • saponins
  • glycosides