تعیین ارزش غذایی (مصرف اختیاری، قابل هضم مواد مغذی و مقدار انرژی) دو گونه درمنه دشتی و درمنه کوهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of nutritional value (optional consumption, digestibility of nutrients and energy content) of two species of Artemisia lowland and Artemisia

نویسندگان [English]

  • Ashour Mohammad Gharebash 1
  • Noormohammad Torbatinejad 2
  • Ali Sattarian 2
1 Academic Member, Golestan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia
  • nutritional value
  • Digestibility