بررسی روش های مختلف مدیریتی در پیشگیری و کنترل انگل های داخلی گوسفند و بز در مراتع ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different management methods in prevention and control of internal parasites of sheep and goats in rangelands of Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Noeman
  • Abolghasem Esmaieli
Academic Member, Isfahan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • domestic parasites
  • Treatment
  • Sheep
  • Goats