ارزیابی اثرات اجرای طرح کنترل ورود دام از مناطق قشلاقی به مراتع ییلاقی در استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Implementation of Livestock Entrance Control Plan from Seasonal Areas to Rural Areas in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Yousef Ghanbari
  • Mohsen Rasti Ardakani
Research Expert, Isfahan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Controlling the entry of livestock
  • Nomads
  • Winter Pasture
  • ُSummer pastures
  • Interstate pastures