بررسی روند رشد بره های نر در طول فصل چرا با یا بدون مکمل غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the growth process of male lambs during grazing season with or without dietary supplement

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Ranjbari
  • Mohsen Rasti
  • Mohammad Javaheri
Academic Member, Isfahan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Male lamb
  • Pasture
  • Mineral supplement
  • Supplemental nutrition
  • Semirom