بررسی فنولوژیکی گونه قیچ (Zyghophyllum atriplicoides) در مناطق مختلف ارتفاعی استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

phenological study Zygophyllum atriplicoides in various relief region of Hormozgan province

نویسنده [English]

  • Kian Najafi Tireh Shabankareh
Academic Member, Hormozgan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Bandarabbbas, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenology
  • Zygophyllum atriplicoides
  • Climate
  • site condition
  • Hormozgan province