نویسنده = پاکروان، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی از ویژگی‏های محیطی و رویشی سه گونه مرتعی اندمیک در استان آذربایجان‏شرقی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 392-403

نازیلا طیب نژاد؛ یونس عصری؛ منیژه پاکروان؛ محمدرضا نجیب زاده