نویسنده = انورخواه، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مورفولوژیک بذر برخی گونه‌های مرتعی استان خراسان شمالی از منظر مکانیسم پراکنش بذر آنها

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-89

سپیده انورخواه؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد جنگجو