نویسنده = خواجه دین، سید جمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در طول فصل چرا با استفاده از داده‌های چندزمانه سنجنده IRS-WiFS در منطقه سمیرم

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 124-138

روح ا... کاظمی؛ حسن یگانه؛ سید جمال الدین خواجه دین