نویسنده = بخشی تیرگانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تولید رواناب و رسوب در دو کاربری مرتع و دیم

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 269-279

محمد بخشی تیرگانی؛ حمید رضا مرادی؛ سید حمید رضا صادقی