نویسنده = حسینی مرندی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه قلمرو بیابانهای اقلیم‌شناسی و زمین‌ساختی ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 336-352

محمد خسرو شاهی؛ عهدیه کالیراد؛ حمید حسینی مرندی