نویسنده = زارع چاهوکی، محمد علی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خصوصیات بوم‌شناختی گونه نتر (Astragalus squarrosus) در رویشگاه‌های کاشان

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 372-383

حسین آذرنیوند؛ علی طویلی؛ سیدعلی صادقی سنگدهی؛ محمد جعفری؛ محمد علی زارع چاهوکی


2. مقایسه اثرهای سه گونه مرتعی بر حاصلخیزی خاک در منطقه شازند اراک

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 574-585

زینب نوری کیا؛ سیداکبر جوادی؛ اکبر فخیره؛ علی طویلی؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ حمیدرضا عباسی


3. ارزیابی نظرات بهره‌برداران در ارتباط با کشت آتریپلکس در مراتع زرند ساوه

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 360-368

عباس حنطه؛ ناصر انصاری؛ محمد علی زارع چاهوکی