نویسنده = چائی‌چی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر شدت چرای دام بر رطوبت خاک و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: پارک ملی خبر و مراتع اطراف)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 301-316

رضا باقری؛ محمد رضا چائی‌چی؛ محسن محسنی ساروی