نویسنده = زارعیان جهرمی، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از مدلI. C. D (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد- همت‌آباد یزد)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 402-420

سعید قره چلو؛ محمدرضا اختصاصی؛ مجتبی زارعیان جهرمی؛ محمد باقر صمدی


2. بررسی کارایی روش‌های زمین‌آمار به منظور پهنه‌بندی اقلیمی استان اصفهان با استفاده از روش دومارتن

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 419-430

وحید حبیبی اربطانی؛ مجتبی زارعیان جهرمی؛ سید علی صادقی سنگدهی