نویسنده = پاریاب، اصغر
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه نیازهای بوم شناختی گیاه سریش (Eremurus spectabilis M.B) در استان خراسان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-166

مجید دشتی؛ حامد ظریف کتابی؛ اصغر پاریاب؛ حسین توکلی


2. آت‌اکولوژی گونهKunth. Melica persica در منطقه خراسان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 421-430

حامد ظریف‌کتابی؛ امرعلی شاهمرادی؛ مجید دشتی؛ اصغر پاریاب؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ صدیقه زارع کیا


3. آت‌اکولوژی گونه Salsola orientalis S .G.Gmelin در منطقه خراسان

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 401-408

مجید دشتی؛ امرعلی شاهمرادی؛ حامد ظریف کتابی؛ اصغر پاریاب؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ صدیقه زارع کیا