نویسنده = رضاشاطری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر چرای دام بر پویایی لکه‌های گیاهی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 604-614

مریم رضاشاطری؛ عادل سپهری