نویسنده = خدری غریب وند، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. برخی ویژگیهای اکولوژیک گونه Camphorosma monspeliaca در رویشگاه دوتو-تنگ صیاد استان چهارمحال و بختیاری

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 532-545

حجت اله خدری غریب وند؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ منصور مصداقی؛ منوچهر سرداری