نویسنده = حاجی‌هاشمی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه خصوصیات خاکی مؤثر بر تیپهای رویشی (مطالعه موردی: مرتع دجینگ خاش- تفتان بلوچستان)

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 72-81

رسول خطیبی؛ یاسر قاسمی آریان؛ اسفندیار جهانتاب؛ محمدرضا حاجی‌هاشمی