نویسنده = اوسطی، خالد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نوسانات اقلیمی بر درصد پوشش تاجی گونه های علوفه ای شاخص مراتع استپی قوشه سمنان

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 717-730

ناهید عزیزی؛ حامد جنیدی؛ خالد اوسطی


2. بررسی نمایه‌های ارزیابی پدیده‌های ترسالی و خشک‌سالی: SPI, PNPI, Nitzche)) (مطالعه موردی، استان مازندران)

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 44-54

شهرام خلیقی سیگارودی؛ سیدعلی صادقی سنگدهی؛ خالد اوسطی؛ یوسف قویدل رحیمی