نویسنده = اسدیان، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع گیان نهاوند در شرایط چرا و قرق

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 343-352

قاسم اسدیان؛ مرتضی اکبرزاده؛ محمدرضا صادقی منش