نویسنده = حیدری، حشمت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر خاکهای مختلف بیابانی و پخش سیلاب بر روی برخی گونه‌های درختی مناطق خشک استان بوشهر

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 362-374

اکبر قاسمی؛ حشمت .. حیدری؛ فرهاد فخری؛ داوود آزادفر؛ سید موسی صادقی