نویسنده = خلیلیان، صادق
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اقتصادی واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح‌های مرتع‌داری

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 505-516

سیداکبر جوادی؛ لیلا عرب فشافویه؛ صادق خلیلیان