نویسنده = سپهوند، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در توده‌های بومی ماشک (Vicia sativa)، در شرایط آبی و دیم منطقه لرستان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 517-535

محمد حسنوند؛ علی اشرف جعفری؛ علی سپهوند؛ شهرام نخجوان