نویسنده = خسرو شاهی، ، محمد
تعداد مقالات: 1
1. قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان از جنبه پوشش گیاهی

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 95-113

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ ، محمد خسرو شاهی؛ محمد غلامپور