نویسنده = زاهدی پور، حجت اله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان مقاومت به شوری خاک در سه گونه گیاه شورپسند

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 425-448

حمیدرضا میرداودی؛ حجت اله زاهدی پور


2. بررسی و تعیین توان اکولوژیک استان مرکزی از نظر کشاورزی و مرتع داری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 242-255

حمید رضا میرداودی؛ حجت اله زاهدی پور؛ حمید رضا مرادی؛ غلام رضا گودرزی