نویسنده = آذرنیوند، حسین
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ویژگیهای آناتومیکی گونه‌هایی از جنس درمنه (Artemisia L.) در استان آذربایجان غربی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 464-474

کاظم ساعدی؛ حسین آذرنیوند؛ روح انگیز عباس عظیمی؛ بهنام حمزه


2. بررسی اثر کلرور سدیم بر جوانه زنی دو گونه مرتعی Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 352-358

حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی؛ حامد جنیدی جعفری


3. بررسی تاثیر کشت گیاه بربیابانی شدن اراضی دشت سگزی اصفهان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 359-367

فاطمه شریفانی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی؛ مهشید سوری