نویسنده = انصاری، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر در تخریب منابع طبیعی کشور و سهم آنها در تخریب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 508-524

ناصر انصاری؛ سیدجعفر سیداخلاقی‌شال؛ محمدحسن قاسمی


2. عوامل موثر در تخریب مراتع استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 314-323

محمد قیطوری؛ ناصر انصاری؛ عباسعلی سندگل؛ مسیب حشمتی