نویسنده = ابراهیم‌زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات فصلی ذخایر کربوهیدراتهای محلول در سه گونه گرامینه چندساله و مرغوب مراتع منطقه پلور

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 19-32

حسین قره داغی؛ حسین ارزانی؛ حسن ابراهیم‌زاده؛ محمدرضا قنادها؛ ناصر باغستانی