نویسنده = رضایی، سید عطا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پتانسیل رویشگاه با استفاده از خصوصیات سطحی خاک

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 232-248

سید عطا رضایی؛ حسین ارزانی