نویسنده = اله دادی، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان ماده خشک، روابط آبی و تنظیم اسمزی در دو ژنوتیپ یونجه یکساله مرتعی (Medicago laciniata (L.) Mill) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 336-351

مجید قربانی جاوید؛ غلامعباس اکبری؛ فواد مرادی؛ ایرج اله دادی