نویسنده = جعفری، و سید محی الدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل زمین شناختی موثر در تشکیل بیابانهای استان بوشهر و تعیین قلمرو آن

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 391-402

فرهاد فخری؛ و سید محی الدین جعفری؛ محمد خسروشاهی