نویسنده = حسینی، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات تغییرات غلظت نمک در نیمرخ خاک تحت کشت گیاه تاغ در آزمایشات لایسیمتری

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 447-454

محمدعلی مشکوه؛ محمدهادی راد؛ سیدرضا حسینی