نویسنده = دری، محمدعلی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر تراکم بر عوامل رشد و تولید علوفه خشک شبدر زیرزمینی (Trifolium sabtrraneum)

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 45-58

محمدعلی دری؛ حسین حیدری شریف آباد


3. تولید علوفه ارقام یونجه یکساله در شرایط دیم گرگان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 455-463

محمدعلی دری؛ غلامرضا ناصری؛ حبیب ا... علی اکبر زاده