نویسنده = احسنی، نبی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی شیوه‌ای برای اعمال مدیریت پایدار بر سرزمین، برمبنای معیارهایIUCN استان کردستان، منطقه کوسالان مریوان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 539-558

نبی احسنی؛ جعفر اولادی؛ فرهنگ قصریانی؛ محمّد درویش