نویسنده = ارزانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک (مطالعه موردی: تهم زنجان)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 161-176

حسن یگانه؛ حسین آذرنیوند؛ ایرج صالح؛ حسین ارزانی؛ حمید امیرنژاد