نویسنده = اشرف زاده، محرم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شکست خواب، عمق و تراکم بهینه کاشت بذر کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) (مطالعه موردی: شهرستان بوانات، استان فارس)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 629-639

محرم اشرف زاده؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ محمدجمال سحرخیز؛ مجید قربانی نهوجی؛ غلامعلی حشمتی


2. بررسی خصوصیات اکولوژیکی و کیفیت علوفه گیاه Clematis ispahanica در استان‌های فارس و یزد

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 432-446

محرم اشرف زاده؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ غلامعلی حشمتی؛ محمدجمال سحرخیز؛ مجید قربانی نهوجی


3. ارزیابی توان اکولوژیکی مراتع منطقه بلوچی شهرستان لار جهت توسعه طرح مرتعداری

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 636-644

محرم اشرف زاده؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ فضل الله احمدی میرقائد؛ سمیه جعفری