نویسنده = احمدی میرقائد، فضل الله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیکی مراتع منطقه بلوچی شهرستان لار جهت توسعه طرح مرتعداری

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 636-644

محرم اشرف زاده؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ فضل الله احمدی میرقائد؛ سمیه جعفری