نویسنده = آتشگاهی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. معرفی سه گونه علوفه ای Prangos latiloba Korov.، Convolvulus commutatus Boiss و Stachys trinervis Aitch. & Hemsl. در مراتع استان خراسان شمالی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-160

محمد جنگجو؛ فریدون ملتی؛ زهره آتشگاهی؛ مجید وطن پور