نویسنده = رائینی سرجاز، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش رویشگاههای گون گزی ((Astragalus adscendens در استان اصفهان

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 199-212

زهرا پاکزاد؛ محمود رائینی سرجاز؛ مرتضی خداقلی