نویسنده = پورمیرزایی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت علوفه‌ای چهار گونه مرتعی از خانواده کاسنی (مطالعه موردی مراتع بافت در استان کرمان)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 735-747

پیروز شاکری؛ حسن فضائلی؛ احمد پورمیرزایی؛ سید حمید مصطفوی