نویسنده = پرتوی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ظرفیت ترسیب کربن در روش‌های مختلف مرتع‌کاری در مناطق مختلف جغرافیایی کشور

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 310-323

یحیی پرویزی؛ محمد قیطوری؛ رضا بیات؛ علیرضا شادمانی؛ افشین پرتوی