نویسنده = رنجبر فردویی، ابولفضل
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی اقلیمی رخداد بیابان‌زایی در حوضه کویر حاج علی قلی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 499-515

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ ابولفضل رنجبر فردویی