نویسنده = زندی اصفهان، احسان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تولید گونه گیاهی Vicia villosa تحت شیوه‌های مختلف کشت در ایستگاه تحقیقاتی همند آبسرد

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 672-679

علی محبی؛ رستم خلیفه زاده؛ احسان زندی اصفهان؛ حسین نصیری دشتکی