نویسنده = راهداری، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی کمی ارتفاع و فاصله بین تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از مطالعات ژئومرفومتریک در بیابان‌های داخلی ایران

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 210-223

علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی؛ محمدرضا راهداری


2. بررسی تلفیق داده‌های بادسنجی با ژئومرفولوژی ارگ کاشان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-79

علی اکبر نظری سامانی؛ اصغر توکلی؛ هدی قاسمیه؛ ناصر مشهدی؛ محمدرضا راهداری