نویسنده = اعتماد، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات ترکیب گیاهی در شدت های مختلف چرای دام در جنگل بلوط دالاب استان ایلام

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 116-128

حمید رضا میرداودی؛ وحید اعتماد؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام الدین زاهدی امیری


2. بررسی تأثیر عمق کاشت و تراکم کاشت بر رویش ارتفاعی، قطر یقه و درصد زنده‌مانی گونه زرد تاغ ((Haloxylon persicum

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 463-473

علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ محمد دولتی؛ نازی اوانی