نویسنده = افتخاری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی عملیات کنتور فارو بر ترسیب کربن خاک و بیوماس مراتع خلیفان مهاباد

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 98-109

ساوان شاهرخی؛ مهشید سوری؛ جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری